1.9.2003 V radiu Proglas

  

 

Pozvání Milana Tesaře jsme přijali rádi a s potěšením strávili hodinku při neformálním rozhovoru, později proloženém písněmi ze starého dema Živě v motykárně. Přepis rozhovoru vyšel v listopadovém časopise čísle Folk & Country. Zmíněné svědčí o nesmírné toleranci obou masmédií... Návazného rozhovoru s kapelou Eagles & Horses se účastnili rovněž Vláďa Casey Růža a Petr Havrda.